Formularz dopisania firmy do konta

Wypełnij poniższy formularz, aby dopisać firmę do swojego konta.
Po weryfikacji danych Twoje konto zmieni się w konto z możliwością otrzymywania faktur na zakupiony towar i otrzymywania wypłat prowizji na fakturę.

Płatności wynikające z prawidłowo wystawionych faktur za prowizje będą dokonywane wyłącznie na konta bankowe znajdujące się na Białej liście podatników VAT

Dystrybutorzy prowadzący działalność na rynku polskim lub w krajach Unii Europejskiej nie mogą zgłaszać do rozliczeń podmiotu zarejestrowanego poza Unią Europejską np. w USA lub w Wlk. Brytanii . Takie podmioty w ogóle nie będą uwzględniane przy rejestracji.

Nature’s Sunshine może w każdym czasie poprosić dystrybutora o przedstawienia aktualnych danych rejestrowych podmiotu dopisanego do jego konta.
Każda zmiana tych danych musi być niezwłocznie zgłoszona przez Dystrybutora w celu ich naniesienia i tym samym prawidłowego fakturowania i rozliczania.